Veilingkosten voor zelfstandigen en aan te rekenen BTW

De verkoperscommissie voor handelaars bedraagt 11,5% (excl. BTW) van het toegekende kavel.
Er bestaat een vrijstellingsregeling BTW voor kleine ondernemingen:

Onder intracommunautaire verwerving moet worden verstaan het in België binnenbrengen van een goed dat wordt verstuurd vanuit een land dat lidstaat is van de EU. Als de Belgische aankoper een geldig BTW-identificatienummer heeft, wordt de aankoop in België belast. De factuur moet geen BTW vermelden. Indien de Belgische koper een belastingplichtige is die een periodieke aangifte moet indienen, vermeldt hij de handeling en de belasting in zijn BTW-aangifte: deze belasting is aftrekbaar.

Ben je als handelaar buiten de EU gevestigd, dien je evenmin BTW aan te rekenen, omdat deze transactie buiten de BTW valt.