Wat is escrow ?

Een financiële escrow(-rekening) is een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent om risico’s die zich mogelijk pa na de koop realiseren, af te dekken. De escrow agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen uit op basis van een koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper.

Wat is een geblokkeerde rekening?

Een geblokkeerde rekening is een rekening waarop fondsen in bewaring worden gehouden terwijl twee of meer partijen een transactie voltooien. Dit betekent dat een vertrouwde derde partij, zoals escrow het geld veiligstelt op een trustrekening. Het geld wordt uitbetaald aan de handelaar nadat deze aan de escrow-overeenkomst heeft voldaan. Als de handelaar zijn verplichting niet nakomt, wordt het geld teruggegeven aan de koper.

Hoe werkt escrow?

Escrow vermindert het risico op fraude door op te treden als een vertrouwde derde partij die geld verzamelt, vasthoudt en alleen uitbetaalt wanneer zowel kopers als verkopers tevreden zijn.

  1. Koper en verkoper komen overeen met voorwaarden - De koper of verkoper begint een transactie. Na registratie bij Escrow gaan alle partijen akkoord met de voorwaarden van de transactie.
  2. Koper betaalt Escrow.com - De Koper dient een betaling in via een goedgekeurde betalingsmethode op onze beveiligde Escrow-rekening, Escrow verifieert de betaling, de Verkoper krijgt een melding dat het geld is beveiligd 'In Escrow'.
  3. Verkoper verzendt goederen naar koper - Na verificatie van de betaling is de verkoper bevoegd om de goederen te verzenden en trackinginformatie in te dienen. Escrow verifieert dat de koper de goederen ontvangt.
  4. Koper accepteert koopwaar - De koper heeft een vast aantal dagen om de koopwaar te inspecteren en de optie om deze te accepteren of te weigeren. De koper accepteert de koopwaar
  5. Escrow betaalt de verkoper - Escrow maakt geld vrij aan de verkoper vanaf de geblokkeerde rekening.