De bevrijdingszegel “Perron te Luik” van 19.07.1919

OBP 164A

Een perroen (Frans:  perron) is een hardstenen zuil met daarop een rijksappel in de vorm van een pijnappel met een kruis. Het perroen werd in 1696 door de beeldhouwer Jean Del Cour verrijkt met een fontein.

Meer dan een eeuw geleden werd door de Belgische Posterijen een klein velletje (OBP F164A) uitgegeven ter herdenking van de bevrijding van de oorlog 1914-1918.

Na de nagenoeg totale vernietiging van het Belgisch Postwezen en de zegeldrukkerij in Mechelen, waar de Duitsers een depot hadden van gemaakt, was het de eerste “gebruikszegel” na de eerste wereldoorlog. 
Deze uitgifte viel samen met de reeks "Helm” (OBP 165/78), één van onze topreeksen in de Belgische filatelie.
Daar de zegel nog niet kon worden gedrukt in Mechelen, werd de opdracht uitbesteed aan Joh. Enschede & zonen in Haarlem.
Als ontwerp werd gekozen voor een afbeelding van het Perron van Luik getekend door H. Segers.
Luik was trouwens de eerste stad in België die op 16.08.1914 door de Duitsers werd bezet.

De zegel werd gedrukt in 2 oplagen:

Het velletje dat te koop is in onze mei-veiling is van zeer mooie kwaliteit en vergezeld van een recent attest P. Kaiser.

Wil je bieden? Klik hier