ProCollecta privacyverklaring

ProCollecta verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn website te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij u graag welke gegevens wij verwerken. Het gebruik van onze website impliceert de aanvaarding door de gebruiker van de verwerking van hun gegevens zoals hieronder beschreven.

 1. Het aanmaken van een account
  Als u wilt kopen of verkopen op ons Online platform, dient u een account aan te maken. Hierbij moet u een wachtwoord kiezen. De door ProCollecta verzamelde gegevens worden gebruikt om de leden toegang te verlenen tot onze diensten.
  De verplichte gegevens zijn:
  • Aanspreking
  • Naam en voornaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer
  • Indien u handelaar bent:
   • uw BTW-nummer
   • nummer Kamer van Koophandel
 2. Aan derden verstrekte informatie
  Wanneer u voorwerpen op ons Online platform verkoopt, krijgen andere gebruikers toegang tot bepaalde gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de transactie. Sluit u een koopcontract af met een verkoper, dan worden voornoemde gegevens verstrekt met het oog op mogelijke contactinformatie en het regelen van de verzending van het product.
 3. Externe serviceprovider
  Voor een veilige betaling gebruiken we Mollie die bekend staat voor haar betrouwbaarheid en heldere tarieven. We gebruiken Mollie om de betalingen aan ons en de andere gebruikers te verwerken. In dit geval worden de betalingsgegevens zoals uw naam, bankrekeningnummer en geboortedatum aan Mollie doorgegeven. Indien de verkoper een handelaar is, worden eveneens het nummer van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer doorgegeven. Mollie gebruikt en verwerkt deze informatie in overeenstemming met haar privacybeleid.
 4. Gegevens verzameld door ProCollecta
  De automatisch verzamelde navigatiegegevens worden gedurende een vrij korte termijn bewaard, meestal niet langer dan een jaar. Gebruikersgegevens en transactiegegevens worden bewaard voor zolang de accounts actief zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of een langere termijn is toegestaan volgens de wet.
  Zorg er in ieder geval voor dat u zorgvuldig een wachtwoord selecteert en uw inloggegevens geheim blijven.